آدرس و تلفن بیمارستان های خصوصی در رشت

report گزارش

سوال شده توسط نادر مرادخانی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

عرض ادب. آدرس بیمارستان های خصوصی در رشت رو میخواستم.

ممنون1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط پورهادی

profile
up
0
down

باسلام

بیمارستان خصوصی فامیلی رشت

رشت - خیابان بیستون - روبروی موزه - بیمارستان خصوصی فامیلی رشت

 01332226556

 بیمارستان خصوصی توتونکاران رشت

 رشت - خیابان نامجو – بیمارستان توتونکاران

 01333227010

بیمارستان خصوصی آریا رشت

 رشت - بلوار انزلی – بیمارستان خصوصی آریا

 01337759790

بیمارستان خصوصی گلسار رشت

رشت - گلسار – بلوار سمیه خیابان ۱۴۲ - بیمارستان خصوصی گلسار رشت

01337721718

بیمارستان خصوصی قائم رشت‌

رشت - بلوار شهید افتخاری - بیمارستان خصوصی قائم رشت‌

 01333565011

بیمارستان خصوصی پارس رشت‌

رشت - بلوار شهید قلی پور - بیمارستان خصوصی پارس

01333133250برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.