آیا در صورت وجود توافق بین طرفین قرارداد می توان مزایایی کمتر از انچه درقانون کار است در نظر گرفت؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

آیا در صورت وجود توافق بین طرفین قرارداد می توان مزایایی کمتر از انچه درقانون کار است در نظر گرفت؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

خیر حداقل های قید شده در قانون کار باید رعایت شود و وجود توافقی کمتر مقرره در قانون فاقد اعتبار است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.