آیا مدت زمان تعلیق جزء سابقه کار برای کارگر به حساب می اید؟

report گزارش

سوال شده توسط بهرام پورحسینی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

ایا مدت زمان تعلیق جزء سابقه کار برای کارگر به حساب می اید؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

خیر، این مدت جز سوابق محسوب نمی شود.لذا کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایا نیست.به جز در مواردی که به تشخیص تامین اجتماعی فرد قادر به کار نباشد.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.