ارزش باقیمانده تضمین شده چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

ارزش باقیمانده تضمین شده چیست؟ توضیح دهید.


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط قربانعلی

profile
up
0
down

دو بخش اجاده دهنده و اجاره کننده دارد

ارزش باقیمانده تضمین شده برای اجاره دهنده آن بخش از دادایی است که توسط اجاره کننده یا شخص ثالث تضمین شده باشد

و برای اجاره کننده هم آن بخش از دادایی است که تضمین شده است که توسط اجاره دهنده تحت هر شرایطی قابل پرداخت باشد


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.