اندوخته های اختیاری چه چیزهایی هستند؟

report گزارش

سوال شده توسط شکوه امیرخانی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
2
down

سلام مجدد این نکته را هم راهنمایی میفرمایید که اندوخته های اختیاری شامل چه مواردی و با چه درصذ هایی هستند؟


0 پاسخ به این سوال داده شده
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.