اگر از فروش سهامی به زیان برسیم، این زیان حاصل جزء هزینه قابل قبول شناسایی می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

اگر از فروش سهامی به زیان برسیم، این زیان حاصل جزء هزینه قابل قبول شناسایی می شود؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
1
down

خیر طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و همچنین عدم پیش بینی زیان حاصل از فروش سهام در ماده 148، زیان ناشی از فروش سهام هزینه قابل قبول نیست.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.