برای اعتراض به مالیات سنگین مغازه چه روندی باید طی شود؟

report گزارش

سوال شده توسط طریقی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

با سلام. بنده سه ساله مغازه دارم امسال یک مالیات سنگین برای بنده تعیین شده . روند اعتراض به این مبلغ چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط آذر خورشیدی

profile
up
0
down

با سلام. اعتراض به برگ تشخیص به هیئت بدوی  و بعد به هیئت تجدیدنظر و اگر حل نشد  درخواست را به شورایعالی مالیاتی مطرح کنید.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.