ثبت ضمانتنامه بانکی که بانک مبلغ اش رو به صاحب بدهی پرداخت کرده چگونه خواهد بود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

سلام. ثبت ضمانتنامه بانکی که بانک مبلغ اش رو به صاحب بدهی پرداخت کرده چگونه خواهد بود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

ابتدا باید تعیین شه مبلغ پرداختی توسط بانک از محل وثیقه بوده یا از محل پرداختی شرکت.

اگر از محل پرداختی باشه:

طرف حساب انتظامی             بد

  حساب انتظامی                       بس

اگر از محل پرداختی شرکت باشه:

هزینه شرکت در مناقصه         بد

  بانک                                    بسبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.