در چه مواردی مشمول جریمه تاخیر لیست می¬شویم؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی جریمه و بدهی بیمه

پروفایل
up
0
down

در چه مواردی مشمول جریمه تاخیر لیست می­شویم؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

در صورتی که کارفرما لیست و حق بیمه کارمنان خود را در موعد مقرر تسلیم نکند (هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد) یا عدم تسلیم انان از یک ماه به دو ماه رسیده باشد طبق قانون کارفرما مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می شود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.