سفته نوکول شده چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

سلام.

سفته نوکول شده چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

سلام.

سفته نکول شده همان سفته مدت داری است که به علت نیاز به وجه نقد به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی اش یا با نرخ بهره ی مشخص به بانک فروخته می شود.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.