شرایط ابطال صورتحساب الکترونیکی

report گزارش

سوال شده توسط سعید آشنا در دسته بندی سامانه مودیان

پروفایل
up
0
down

سلام راهنمایی میفرمایید که ابطال کردن یک صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان باید چه شرایطی داشته باشه؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

شرایط خاصی ندارد هرزمان میتوانید صورتحساب را باطل کنید و توافق 2طرفه استسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.