ماده 135 قانون جدید کار چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط جمیله جم در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

 با سلام.ماده 135  قانون جدید کار چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی شکیب

profile
up
0
down

با سلام.

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارت کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .
برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.