ماده 174 قانون جدید کار چیست؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

با سلام.  ماده 174  قانون جدید کار چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط فریده غلام نژاد

profile
up
0
down

با سلام.

متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (۳۸)- (۴۵)- (۵۹) و تبصره ماده (۴۱) ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

  1. برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
  2. برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
  3. برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.