متن نامه برای اعلام عدم فعالیت شرکت

report گزارش

سوال شده توسط غضنفری در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

با سلام. شرکت ما دو سال است که فعالیت ندارد. برای اعلام آن در نامه چه چیزهایی باید بنویسم؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط آذر خورشیدی

profile
up
0
down

با سلام.


اداره دارایی واحد.... - جناب آقای ...


احتراما به استحضار میرساند شرکت .... به کد اقتصادی .... دارای پرونده مالیات به کلاسه پرونده .... از سال .... به علت .... فعالیتی نداشته و در صورت شروع مجدد فعالیت مراتب کتبا اعلام خواهد شد.


با تشکربرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.