منظور از رویداد های تعدیلی و غیر تعدیلی چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

با سلام.

منظور از رویداد­های تعدیلی و غیر تعدیلی چیست؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
1
down

رویداد های تعدیلی مستلزم تغییر ارقام قابل ثبت در صورت های مالی هستند.اما رویداد های غیر تعدیلی باید رد یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شوند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.