میزان مالیات بر ارث چقدر است؟

report گزارش

سوال شده توسط واحدی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

سلام

می‌خواستم ببینم مالیاتی که روی ملکی که به ارث رسیده میاد چند درصد هست؟


2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط رادمرد

profile
up
0
down

قانون مالیات بر ارث بر اساس فصل چهارم قانون مالیات مستقیم اعمال می شود.


برای انتقال اموال متوفی نیاز به گواهی مالیات بر ارث می باشد. برای اخذ گواهی فوق، می بایست به اداره مالیات مراجعه کرده و اموال متوفی را در اظهارنامه مالیات بر ارث گزارش کرد. برخی از اموال متوفی مثل سنوات پایان کار و وجوه پرداختی توسط بیمه مانند مستمری بازنشستگی، دیه و خسارت بیمه عمر از پرداخت مالیات بر ارث معاف می باشند.

مالیات بر ارث بر اساس طبقه وراث و نوع دارایی محاسبه می شود. پدر، مادر، همسر و فرزندان به عنوان طبقه اول شناخته می شوند. برای مثال مالیات بر ارث ملک برای طبقه اول، 7.5 درصد ارزش معاملاتی آن می باشد.

در صورتی که متوفی در زمان حیات، اموال خود را به صورت صلحِ عُمری انتقال داده باشد، به آن اموال مالیات بر ارث تعلق نمی گیرد. اگرچه برای انتقال قطعی آن اموال، نیاز به پرداخت مالیات نقل و انتقال اموال می باشد.


report گزارش

پاسخ داده شده توسط قندهاری

profile
up
0
down

قانون مالیات بر ارث بر اساس فصل چهارم قانون مالیات مستقیم اعمال می شود.


برای انتقال اموال متوفی نیاز به گواهی مالیات بر ارث می باشد. برای اخذ گواهی فوق، می بایست به اداره مالیات مراجعه کرده و اموال متوفی را در اظهارنامه مالیات بر ارث گزارش کرد. برخی از اموال متوفی مثل سنوات پایان کار و وجوه پرداختی توسط بیمه مانند مستمری بازنشستگی، دیه و خسارت بیمه عمر از پرداخت مالیات بر ارث معاف می باشند.

مالیات بر ارث بر اساس طبقه وراث و نوع دارایی محاسبه می شود. پدر، مادر، همسر و فرزندان به عنوان طبقه اول شناخته می شوند. برای مثال مالیات بر ارث ملک برای طبقه اول، 7.5 درصد ارزش معاملاتی آن می باشد.

در صورتی که متوفی در زمان حیات، اموال خود را به صورت صلحِ عُمری انتقال داده باشد، به آن اموال مالیات بر ارث تعلق نمی گیرد. اگرچه برای انتقال قطعی آن اموال، نیاز به پرداخت مالیات نقل و انتقال اموال می باشد.


نکته:

مطابق با بند 5 ماده 17 قانون مالیات های مستقیم، نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱/۵) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات است.

در مورد املاک مانند زمین و آپارتمان مسکونی و امثالهم یک و نیم (۱/۵) برابر 5% که می شود 7.5% ارزش معاملاتی در تاریخ ارزیابی (تاریخ انتقال به ورثه) که توسط کارشناس به استناد ماده 64 قانون و مشخصات ملک تعیین می شود.

در مورد حق واگذاری مانند سرقفلی مغازه و واحد اداری و امثالهم یک و نیم (۱/۵) برابر 2% که می شود 3% هم که ارزش روز یا به قول شما قیمت واقعی فروش منطقه ای.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.