چگونه می توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم در صورتی که یک ماه آخر اشتغال را مرخصی استعلاجی گرفته باشم؟

report گزارش

سوال شده توسط پورحسین در دسته بندی بیمه بیکاری

پروفایل
up
0
down

سلام

من یکسال سابقه کار دارم

یک ماه آخر مرخصی استعلاجی گرفتم با این شرایط میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط رها نامدار

profile
up
0
down

با سلام درصورتی که بیکاری شما غیرارادی باشد و قبل از شروع استراحت پزشکی، اشتغال به کار داشته باشید و پس از اتمام مرخصی از تامین اجتماعی معرفی به محل کار گردید، بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.