کارکرد سالانه پیمانکاران را چه کسی به اداره مالیات گزارش می دهد؟

report گزارش

سوال شده توسط عارفیان در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

با سلام. اگر خود پیمانکار کارکرد سالانه را اعلام نکند اداره مالیات از کجا کارکرد سالانه را میفهمد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط آذر خورشیدی

profile
up
0
down

با سلام.  کارفرما کارکرد پیمانکاران را ارائه میکند و از طرفی خریدهای  پیمانکاران توسط  فروشندگان اعلام  میشه

مبنای اطلاعات دارایی گزارش فصلی استبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.