آیا سابقه ارفاقی برای کسانی که کار سخت و زیان آور داشته و بازنشسته شدند محاسبه می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور

پروفایل
up
0
down

ایا سابقه ارفاقی برای کسانی که کار سخت و زیان اورداشته و بازنشسته شدند محاسبه می شود؟ و ایا مزایای ان پرداخت می شود؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

بله سابقه ارفاقی جز مستمری بازنشستگی انها محاسبه می شود اما مشمول سنوات پایان کار که باید توسط کارفرما پرداخت شود نمی شود.  
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.