آیا قرارداد های کار موقت می تواند بیش از یک سال و به مدت طولانی باشد؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

آیا قرارداد های کار موقت می تواند بیش از یک سال و به مدت طولانی باشد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

بله طبق قانون کار هیچ مانعی برای انعقاد قرارداد از نظر زمانی نیست.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.