آیا مبالغ گزارش فصلی خرید و فروش مالیات با ارزش افزوده باید یکسان باشد؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

آیا مبالغ گزارش فصلی خرید و فروش مالیات با ارزش افزوده باید یکسان باشد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

معاملات فصلی به ثبت خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به موضوع فعالیت شرکت می گویند.اما اظهار نامه برای ثبت معاملاتی است که بابت آن ارزش افزوده دریافت و پرداخت می شود یا ثبت فعالیت های معاف ماده 12 قانون ارزش افزوده. 
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.