برای محاسبه بهای تمام شده چه روش هایی وجود دارد؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

برای محاسبه بهای تمام شده از چه روش های استفاده میشود؟


2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

فایفو و روش میانگین موزون روش های قابل قبول هستند.


report گزارش

پاسخ داده شده توسط غزال جوادی

profile
up
0
down

در سیستم ثبت ادواری ، مقادیر موجودی کالا در یک تاریخ معین که معمولا پایان سال است شمارش شده و سپس با استفاده از روش قیمت گذاری طبق استاندارد شماره 8 حسابداری که شامل فایفو - لایفو - میانگین موزون - شناسایی ویژه و موجودی پایه است نسبت به تعیین ارزش موجودی کالای پایان دوره اقدام می شود.

لازم به ذکر است که در ایران استفاده از روش لایفو غیر قانونی است .

روش های مورد استفاده جهت تخصیص بهای تمام شده به موجودی مواد و کالا باید به گونه ای انتخاب شود که برای مخارجی که واحد تجاری برای رساندن کالا به مکان و شرایط فعلی آن واقعا متحمل شده است ، منصفانه ترین تقریب ممکن را فراهم کند .

برایمحاسبه بهای تمام شده موجودی مواد باید از روش های شناسایی ویژه ، فایفو و میانگین موزونی استفاده کرد.سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.