آیا مرخصی سالانه کارگر را می توان خرید؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

آیا مرخصی سالانه کارگر را می توان خرید؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

طبق ماده 72 قانون کار در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد یا از کار افتادگی و بازنشستگی کارگر یا تعطیل شدن کارگاه امکان بازخرید روزایی از مرخصی استحقاقی که استفاده نشده وجود دارد.در سایر موارد امکان بازخرید وجود ندارد.سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.