کارفرما تعهد دارد به کارگر غذا دهد؟

report گزارش

سوال شده توسط مهدی قاسمی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

آیا باید به کارگز غذا داد ؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

اگر کارگاه خارج از شهر باشد بله وگرنه تعهدی وجودنداردسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.