آیا می توان در صورت استفاده ازحقوق ارتش حقوق بازنشستگی خود را قطع کرد؟

report گزارش

سوال شده توسط کیانی در دسته بندی بازنشستگی و مستمری

پروفایل
up
0
down

سلام آیا پدرم می تواند در صورت استفاده ازحقوق ارتش برادرم حقوق بازنشستگی خود را قطع کرد؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط محمدعلی نیک پی

profile
up
0
down

با سلام باید به کانون بازنشستگی ارتش نسبت به انصراف بازنشستگی خود در تامین اجتماعی اقدام کنید.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.