آیا پروانه کسب داشتن باعث قطع حقوق بیمه بیکاری می شود یا خیر؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی بیمه بیکاری

پروفایل
up
0
down

لطفا توضیح دهید که پروانه کسب داشتن باعث قطع حقوق بیمه بیکاری می شود یا خیر؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
1
down

از اغاز تاریخ بهره برداری و کسب و کار، طبق اعلام ادارات کار به تامین اجتماعی، مقرری بیمه شدگان بیکاری که موفق به دریافت پروانه شدند قطع می گردد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.