چه مواردی باعث قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی بیمه بیکاری

پروفایل
up
0
down

چه مواردی باعث قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

1.   پایان دوره مقرری

2.   اشتغال مجدد

3.   فوت

4.   بازنشستگی

5.   سربازی افراد مجرد

6.   اشتغال پنهان

7.   از کار افتادگی

8.   عدم حضور به موقع

9.   محکومیت کیفری افرد مجردبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.