آیا کارگر می تواند از مزایای رفاه حین اشتغال در مدت زمانی که از بیمه بیکاری استفاده می کند بهره مند شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی بیمه بیکاری

پروفایل
up
0
down

آیا کارگر می تواند از مزایای رفاه حین اشتغال مثل بن یا عائله مندی در مدت زمانی که از بیمه بیکاری استفاده می کند بهره مند شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

خیر چون در این مدت رابطه کاری بین کارگر و کارفرما وجود نداره. مگر در صورت وجود توافق از قبل.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.