ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی تا کی مجاز است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی لیست بیمه

پروفایل
up
0
down

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی تا کی مجاز است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

یک ماه برای ارسال لیست بیمه مهلت وجود دارد.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.