اصل مبدا و مقصد در محاسبه ارزش افزوده به چه معناست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

سلام.

اصل مبدا و مقصد در محاسبه ارزش افزوده به چه معناست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

انواع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای دو اصل مبدا و مقصد محاسبه می شوندکه در اصل مبدا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالا ها و خدمات تولیدی در کشور وضع می شود.اما اصل مقصد برای کالا ها و خدماتی است که در کشور مصرف می شوند.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.