آيا حسابدار رسمي می تواند كار حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را انجام دهد؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

آيا حسابدار رسمي می تواند كار حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را انجام دهد؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

خیر، حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده با رعايت استاندارد حسابرسي 805 قابل انجام است، ليكن فرم هاي فعلي سازمان امور مالياتي كه جهت انجام حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طراحي شده، منطبق با استاندارد حسابرسي 805 نيست.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.