انواع گزارشات مالیاتی که باید تهیه شوند کدام اند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

انواع گزارشات مالیاتی که باید تهیه شوند کدام اند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

·       اظهار نامه عملکرد به صورت سالانه

·       اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

·       خلاصه لیست حقوق و دستمزد به صورت ماهانه

·       گزارشات خرید و فروش به صورت فصلی

·       پرداخت مالیات بر اجاره حداکثر تا 10 روز از پرداخت هزینه اجاره

·       اعلام لیست هزینه های مشمول پرداخت مالیات تکلیفی حداکثر تا 30 روز از پرداخت هزینهبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.