انواع مالیات بر ارزش افزوده کدامند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

انواع مالیات بر ارزش افزوده کدامند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

به طور کل 3 نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی و درآمدی و مصرفی .برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.