اگر کارگری کمتر از یک سال کارکرده باشد مشمول سنوات می شود؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

اگر کارگری کمتر از یک سال کارکرده باشد مشمول سنوات می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

بله به نسبت ایام کارکرد هر فرد مزایای پایان خدمت محاسبه و منظور می گردد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.