آیا درمحاسبه سنوات پایان سال کارگر بن، مسکن و ... هم علاوه بر حقوق پایه محاسبه می شود؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

آیا درمحاسبه سنوات پایان سال کارگر بن، مسکن و ... هم علاوه بر حقوق پایه محاسبه می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

 خیر فقط حقوق پایه محاسبه می شود.

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * 365 روز / حقوق پایه 
برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.