اگر کارگر برای حق بیمه سال های پرداخت نشده شکایت کند، جریمه کارفرما به چه میزان است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی محمودی در دسته بندی پرداخت حق بیمه

پروفایل
up
0
down

اگر کارگر برای حق بیمه سال های پرداخت نشده شکایت کند جریمه کارفرما چقدر است؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

کارفرما مکلف است مبلغی به میزان مدت کارکرد و به نرخ روز حق بیمه کارگر را پرداخت کند.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.