باافزایش سال‌های خدمت پایه حقوق افزایش پیدا میکند؟

report گزارش

سوال شده توسط ربابه حضرت پور در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

باافزایش سال‌های خدمت پایه حقوق افزایش پیدا میکند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

هرسال پایه سنوات اعلام میشود که در سالروز تاریخ استخدام به حقوق مستخدم اضافه میشودسوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.