چه کسانی مشمول قانون کار می شوند؟

report گزارش

سوال شده توسط بهرام پورحسینی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

چه کسانی مشمول قانون کار می شوند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اشخاص حقیقی که بنا به دستور کارفرما یک فعالیت فکری یا جسمی را بر عهده داشته و در ازای ان اجرت دریافت میکنند.مشروط بر اینکه مشمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانون گذاری یا مصوب مرجع مأذون از قوه قانونگذاری نباشد.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.