تفاوت بیمه عمر و تکمیلی چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط سینا جدیدی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

باسلام بیمه عمر و تکمیلی چه تفاوتی دارند؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط احمد قزل سفلی

profile
up
0
down

بیمه های تکمیلی در بخش درمانی و موارد مربوط به آن فعالیت میکند

اما بیمه های عمر،بیشتر مربوط به پرداخت غرامت در صورت بروز اتفاقات ناگوار است مانند غرامت های از کارافتادگی، نقص عضو، فوت، ،هزینه­های مربوط به حوادث.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.