تفاوت اندوخته و ذخیره در چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
1
down

اندوخته و ذخیره چه تفاوتی دارند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
1
down

اندوخته:

با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی یا به موجب رعایت قراردادها یا الزامات قانونی سود انباشته را تخصیص و محدود میکنند که گزارش آن به صورت مجزا در ترازنامه صورت میگیرد.مانند: اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی(عمومی)، اندوخته اختیاری(قراردادی) و......

 ذخیره:

حساب های دارایی که نشان دهنده کاهش شناسایی شده در بهای تمام شده بعضی از دارایی ها بوده ، در نتیجه این دارایی ها به خالص ارزش بازیافتنی منعکس می شوند.(به جز استهلاک که کاهش ارزش دارایی های ثابت محسوب نمی شود.) مانند: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و سرمایه گذاریها.

بدهی هایی که مبلغ و زمان تسویه انها مبهم است. مانند: ذخیره مزایای پایان خدمت، ذخیره مالیات بر درآمد، ذخیره تضمین کالا و ...




سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.