جریمه حق تمبر سرمایه چه مقدار است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

جریمه حق تمبر سرمایه چه مقداری است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

مطابق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم جریمه حق تمبر سرمایه به اندازه 2 برابر مبلغ اصل حق تمبر است.



برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.