در چه صورت جرایم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 22 مشمول بخشیدگی می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

در چه صورت جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 22 مشمول بخشیدگی می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

در صورتی که اظهار نامه مالیاتی مربوطه را در زمان مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرده و در خواست بخشودگی جریمه عدم تسلیم به موقع را به صورت کتبی بیان کرده باشند جریمه مذکور مطالبه نمی شود.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.