سر فصل های صورت جریان وجوه نقد کدامند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

با سلام.

سر فصل­های صورت جریان وجوه نقد کدامند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

عناوین زیر به ترتیب باید در صورت جریان وجوه نقد قید شوند:

عملیاتی( به روش مستقیم یا غیز مستقیم)- بازده فعالیت های سرمایه گذاری و سود سهام پرداختنی- سرمایه گذاری- تامین مالی.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.