انواع رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه کدامند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی حسابداری

پروفایل
up
0
down

سلام انواع رویداد­های بعد از تاریخ تراز نامه کدامند؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

این رویداد ها به دو گروه تعدیلی و غیر تعدیلی تقسیم می شوند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.