فرق نسبت بدهی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

سلام.

لطفا توضیح دهید فرق نسبت بدهی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

نسبت بدهی در واقع درصد وجوهی را نشان می دهد که از طریق بدهی تامین شده.یعنی نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها.اما نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نشان می دهد که چه میزان از منابع مالی توسط بدهی ها تامین شده.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.