قانون کار برای کارگری که به صورت شیفتی کار می کند چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

قانون کار برای کارگری که چهار شیفت به صورت 2 روز صبح 2 روز عصر و 2 روز شب و 2 روز استراحت کار می کنند چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

از اونجاییکه از اون 2 روز تعطیل یک روز تعطیل هفتگی بوده و دیگری هم ساعات کارش در 6 روز هفته...در نتیجه سه شیفت کار کرده که فوق العاده نوبت کاری او %15 است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.