ماده 144 قانون جدید کار چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط آرزو قلندری در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

 با سلام. لطفا بفرمایید که ماده قانون 144 قانون جدید کار چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی شکیب

profile
up
0
down

 با سلام.

در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب میکند.

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.