مالیات عملکرد اشخاص حقوقی چگونه انجام می شود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی مالیات

پروفایل
up
0
down

مالیات عملکرد اشخاص حقوقی چگونه انجام می شود؟ لطفا توضیح دهید.


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

درصورت قبولی اسناد هزینه و فاکتورهای ارسالی توسط ممیزین مالیاتی، هزینه ها از ارزش افزوده کسر می شود و 25% سود را مبنای محاسبه برای مالیات قرار می دهند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.