مبلغ بیمه بیکاری برای من چقدر است؟

report گزارش

سوال شده توسط احمد زاده در دسته بندی بیمه بیکاری

پروفایل
up
0
down

سلام من دو سال سابقه بیمه دارم و حقوق دریافتیم هم الان در حدود 35 تا 40 میلیون ریال است. اگر بی کار شوم چه مدت و چه میزان به من بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟ بنده مجرد هستم. برای یک فرد مجرد و فرد متاهل هر کدام چقدر می شود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط کریمپور

profile
up
0
down


با سلام

اگر سابقه بیمه شما دقیقا دو سال باشد و همین طور مجرد باشید 6 ماه و در صورت تاهل 12 ماه مقرری بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد.

میزان مقرری روزانه ی فردی که بیمه بیکاری دریافت می کند 55 درصد متوسط مزد یا حقوق سه ماه آخر از کاری که قبل از بیکاری انجام داده، می باشد. افراد بی کاری که متاهل هستند هم به ازای حداکثر تا 4 نفر از کسانی که تحت تکفل آن هاست، به مقرری آن ها 10 درصد حداقل دستمزد اضافه می شود. در مجموع میزان مقرری دریافتی توسط بیکار نباید از میزان حداقل دستمزد آن شخص کمتر و از 80 درصد متوسط دستمزد وی بیشتر باشد.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.