مزایای پرسنل ساعت کاری

report گزارش
پروفایل
up
0
down

پرسنل ساعت کاری، شامل مرخصی و تعطیل‌کاری و حق سرویس و حق‌ناهاری ک ب بقیه پرسنل پرداخت میشه میشوند


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط علی رهنما

profile
up
0
down

بستگی به قرارداد دارد اگر قرارداد کار داشته باشید بله مشمول میشوند وگرنه به صورت قرارداد پیمانکاری و مشاوره و انفرادی نخیر


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.